Zwanger angst voor ontslag

Z

Zwanger worden is voor veel vrouwen een van hun grootste wensen die mag uitkomen. Toch zijn veel vrouwen bang voor ontslag bij een zwangerschap en vaak niet onterecht, maar kun je zomaar ontslagen worden tijdens een zwangerschap?

Extra ontslagbescherming

Wanneer je als werknemer zwanger bent geworden, dan is het voor je werkgever niet mogelijk je te ontslaan met een vaste arbeidsovereenkomst. Wel kan hij of zij vragen om een verklaring van een arts. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst gedurende bevallingsverlof niet stop zetten.

Wanneer je een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebt, dan kan de werkgever besluiten om je arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Wel kun je als werknemer het niet verlengen van het contract aanvechten, mits je aannemelijk kunt maken dat de werkgever het contract niet heeft verlengd vanwege de zwangerschap. Tevens kun je hierbij ook een financiële vergoeding eisen. Dit geldt ook bij ontslag tijdens proeftijd.