Hoe geef jij leiding?

H

Hoe zorg je ervoor dat je jouw medewerkers binnenboord houdt? Verandering is moeilijk voor veel leidinggevenden, maar in tegenwoordig verandert er veel in de bedrijfslijnen. Kies er daarom voor om leiding geven uit kracht en niet uit macht. Vanuit jezelf en niet vanuit je positie. Op deze manier werkt het, en niet alleen voor jezelf maar ook voor je medewerkers, motiverend, stimulerend en bovenal effectief. Als leidinggevende ben je motivator, inspirator en coach, maar hoe doe je dat op de beste manier?

Allereerst is het bij het leidinggeven belangrijk om de missie van het bedrijf duidelijk te communiceren en over te brengen op je medewerkers. Waarden, normen, bestaansredenen en de identiteit van de organisatie worden benoemd in de missie en dus is het belangrijk dat jouw medewerker weet in welke omgeving hij terecht is gekomen. Uit de missie vloeien doelen voort, stel deze samen op met je medewerkers zodat iedereen weet waarvoor hij werkt. Dat geeft duidelijkheid en binding. Naast het stellen van doelen is het ook belangrijk om een taakverdeling te maken waar alle kwaliteiten worden benut. Zo zullen medewerkers elkaar eerder ondersteunen dan tegenwerken. Afspraken en procedures in een organisatie zijn ook van belang. Tot slot is het belangrijk om de focus te leggen op onderliggende verhoudingen. Waar mensen werken kan onenigheid ontstaan en daarbij is communicatie het sleutelwoord. Duidelijkheid, openheid en positiviteit moeten hierbij gestimuleerd worden.

Op wat voor manier geef jij leiding, meer sturend of juist ondersteunend? Neem een kijkje bij de gratis cursus leidinggeven en lees verder voor nog meer tips!