Hoe gaat de brandweer te werk?

H

Wat doet de brandweer

De brandweer houdt zich bezig met het beschermen van dieren en mensen en het bestrijden en voorkomen van vuur. Ook verlenen zij hulp in geval van ongevallen. Indien hulp nodig is van de brandweer, dan kunnen zij worden bereikt met het nummer 112.

De brandweer beschikt over vuurrode auto’s en hebben BZK strepen op hun voertuigen om zich zo te onderscheiden van andere auto’s die behoren tot overheidsinstanties. Op dit moment werken er ongeveer 30.000 mensen bij de brandweer in Nederland, waarbij elke regio in Nederland een eigen regio heeft. Zo kan er snel worden gereageerd op regionale branden.

Wijze van werken

Indien er een melding is van een brand, dan is het de taak van de brandweer om hier per direct op af te gaan. Nadat ze aankomen, zullen ze indien van toepassing zich eerst richten op het veiligstellen van alle mensen in de omgeving. Hiervoor moet de brandweer soms met brandwerende kleding en maskers het gebouw of betreffende gebied met brand betreden, wat het een best extreem beroep maakt. Hierna zal het blussen van de brand plaatsvinden, wat in twee groepen kan worden onderscheden, namelijk een binnen aanval en een buitenaanval.

Een binnen aanval houdt in dat het vuur wordt bestreden binnen het betreffende gebouw. Dit wordt gedaan middels stoom en andere gassen die het vuur tegenwerken. Omdat dit nadelig werkt voor overlevenden in het gebouw, moet dit gedaan worden nadat iedereen veilig is gesteld.

In geval van een te grote brand, dan zal de brandweer van buitenaf het vuur bestrijden met waterkanonnen en lagedrukslangen. Hierbij worden dus geen speelgoed emmers gebruikt! Vaak wordt de focus bij dit soort branden gelegd op het beschermen van delen van gebouwen of zelfs gebouwen die er langs staan. Uiteraard is de werkwijze verschillend per brand. Er moeten prioriteiten worden gesteld en daar wordt naar toe gewerkt.